Sterk

netwerk

met expertise

wat voor je

klaar staat

Deskundig

en

gediplomeerd therapeut

kijkt met

je mee

Welkom

bij

Praktijk

natuurgeneeskunde

cranendonck

Ik

ben

mijn

eigen

Inspiratie

Contact

met jezelf

als elkaar

d.m.v."relationship

plays"

Over Praktijk Natuurgeneeskunde Cranendonck

Welkom op de site van Praktijk natuurgeneeskunde Cranendonck.

"Een vogel die in een boom zit is nooit bang voor het breken van de tak. Omdat het vertrouwen niet ligt bij de tak maar in de kracht en mogelijkheden van eigen vleugels".

Vanuit de praktijk wordt er op een interactieve manier gewerkt aan:
Bewustwording en persoonlijke groei.
Het vergroten van het zelfvertrouwen en het exploreren , ontwikkelen en optimaal toepassen van eigen mogelijkheden.

Voel je welkom en neem een kijkje op deze website om je verder te informeren over de diensten van praktijk natuurgeneeskunde Cranendonck.

Agenda

Ouder-kindgym, 2-4 jaar
Zat: 10 sept, 8 okt, 12 nov, 10 dec, 14 jan 2017 van 09.00-09.45
Start nieuwe blok: 18 febr, 18 mrt, 22 april, 20 mei, 17 juni van 09.00-09.45
Locatie: Gymzaal Soerendonk

Eten en emoties de baas
1-daagse workshop
Vrijdag: 13 januari 10.00-16.00
Locatie: Praktijk Natuurgeneeskunde Cranendonck

Lezing: De invloed van trauma
25 januari 20.00
Locatie: Centrum Staatie Vivere Kelpen

Persoonlijk Intuïtieve Ontwikkeling
4-daagse cursus met erkend certificaat vanuit SNRO
Groep 1: Reeds afgerond
Groep 2: Vrijdag 10 febr. 10,17,31 maart 2017
Groep 3: Vrijdag 19 mei. 9, 16, 23 juni 2017
Locatie: Praktijk Natuurgeneeskunde Cranendonck

Nieuws

Een nieuwe naam een nieuwe start. Praktijk Natuurgeneeskunde Cranendonck, voorheen Praktijk SpeelZ. Waarom de verandering van naam? De naam SpeelZ trok met name de doelgroep kinderen aan. Een doelgroep waar ik heel graag mee werk. Maar het liet te weinig van mijn professionaliteit en diensten zien. Want ik werk niet alleen met kinderen maar juist ook met jongeren en volwassenen. Daarnaast laat ik met de nieuwe naam ook mijn expertise zien. Dus voel je welkom om eens een kijkje te nemen op de website of om contact te zoeken mocht je vragen hebben.

Back to Top